Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica
Forfatterens sider

June 23 2010 At California State University: From the presentation of the paper,  The Michelson and Morley Experiment, Once Again! –  As published in Natural Philosophy Alliance Proceedings Vol. 7

Forfatterens sider

...  Michelson missed this tiny but devious detail...

Taking on some freindly  fire:  Answering questions from plenum... And illuminating some of the consequences. Fortunately, in the end, the learned audience liked what they heard and applauded the author’s presentation —

Kommer snart  ( — Nå ja, løbende i løbet af året, om alt går vel) :

Om dusøren — Kan du påvise fejl i bare et af forfatterens hovedsynspunkter?

Interview om baggrunden for bogens tilblivelse

Samtale om lidt af hvert — Rebelsindets oprindelse

Fra værkstedet

Foredrag om Michelson and Morley forsøget

Foredrag om ”The Big Bang”

Foredrag om Filosofi og Kategoriseringens vanskelige Kunst

Foredrag om Geometriens vildfarelser

Foredrag om ”Det underlige fænomen Lyset”

Indtryk fra ”The 17  NPA conference, June 2010”

Historic Pages PDF in English

<—-  Any questions for Mr. Nielsen?     Oh — Well then. Please line up... ....  And please use the mike, as the session is recorded....

Science  in progress — Napkin style

interview s 1.
Oprørs-génet? s 1.
Historic Pages
Om Dusøren.
Værkstedet_1.