Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica

Fra Værkstedet

Kan det bevises, at lyset bevæger sig som bølger i et medium?

 

En af mine planer, som forhåbentlig snart lader sig realisere, er at gentage et forsøg, som i sin første udformning blev udført i sommeren 2009.

Forsøgets idé baserer sig på den samme effekt som Michelson prøvede at udnytte,  nemlig at planeten Jorden bevæger sig rundt om solen med en hastighed af ca. 30 km. i sekundet.

 

Denne lokale – og over et år stadigt retningsskiftende, næsten cirkulære, eliptiske – jord-bevægelse formodes nemlig at være forskellig fra en for lys-mediets vedkommende anderledes hastighed. Vi ved det ganske vist ikke, men hypotesen som Michelson arbejdede ud fra var, at dette lys-medium, kaldet ”verdens-æteren” var et, i forhold til hvilket alle stjerner var forholdsvis stationære.

 

Ud fra denne hypotese burde det derfor være være muligt at se en relativ hastighedspåvirkning af lysstråler udsendt fra en jordisk placeret lysgiver.  I alt fald på et eller andet sted og derfor på et eller andet tidspunkt under jordens jordens årlige rundtur omkring solen.   

 

Da Michelson-Morley forsøget, som jeg har påvist det i bogen, indeholder en logisk fejl i forhold til den forventede geometriske funktionalitet, således at en lineær hastighedsforskel ikke med sikkerhed  lader sig bestemme  ved hjælp af interferens,  har jeg valgt at undersøge en eventuel  

hastighedsforskel mellem dette medie og jorden, ved en simplere metode, end den Michelson satsede på.  

 

Idéen går simpelthen ud på at sende en laser-lysstråle ud  i en fastlagt nord til syd gående retning og så måle, om der er forskel på, hvor lysstrålen rammer på en lige så fastmonteret skala, henholdsvis ved midnat og ved middag klokken tolv (astronomisk tid).

Fordi jorden jo på disse tolv timer drejer sig en halv omgang om sig selv, vil jordens bevægelsesretning i forhold til lysstrålen se ud til at have vendt sig 180 grader.

 

Hvis lysstrålen derfor under sin udsendelse har antaget den samme hastighed, hvormed det således relativt forbipas-serende lysmedie antages at bevæge sig, (fortsættes næste side)

Kan en gentagelse af det tidligere forsøg bekræfte, at lyset bevæger sig i et medium, der ikke bevæger sig i jordens plan og med jordens hastighed?

Rapport over en del af forsøgets resultater vil når de foreligger kunne ses  her på disse sider.  

Ethvert tydeligt udslag vil bevise, at Einstein ikke kan have ret...

Her over og til højre:

 

Højkvalitets Laser-spejl monteret på indstillig holder.

 

Line-laser rekollimeret genem projektor-linse, monteret på stabilt,

støbt podium