Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica
Noget om baggrunden for bogens tilblivelse.

Ja, jeg har jo nu læst din bog ”Klogere end Einstein?” med undertitlen ”En ny model for Universet ” – Og jeg må da give dig delvis ret. Jeg er blevet en hel del klogere, tror jeg, på ting jeg selv har undret mig over. Den er faktisk skrevet,  som du selv siger det, for velbegavede mennesker, men uden al for meget af det, der kan ses som uforståelig matematik. Faktisk meget lidt.
Så bogen her burde altså dermed faktisk være læsbar for mere almindelige folk. I alt fald for de med kendskab til og interesse for naturvidenskab og universets gåder. Det er noget du har lagt vægt på i skriveprocessen, kan jeg forstå?

Ja det har jeg. Men naturligvis også fordi de fleste af de ting, jeg tager fat på, er af en sådan natur, at det lader sig gøre. Og tanken er selvfølgelig at gøre det klart for så mange som muligt, at væsentlige dele af naturvidenskaben bygger på nogle desværre halsstarrigt forsvarede bommerter, der har fået lov til at slippe igennem den videnskabelige selvkontrol, på grund af for dårlige filosofiske basis-kundskaber hos de, der burde have forhindret ulykkerne.

Men altså – Selv om der ikke er ret meget matematik i den, så er den – Ja, jeg mener:
Det er jo altså ikke nogen let læst bog – Vel?
 For selv om man skulle have noget mellem ørerne, som jeg da nok tror jeg har, så kræver det, mener jeg, stadig, noget af en indsats –   
Bogen indeholder faktisk nogle ordentlige, tankemæssige ”dybhavsdyk” til naturvidenskabens inderste lag. Så..
Men min erfaring er, at man altså nok ikke skal regne med at komme igennem mere end tredive sider om dagen. Så Ikke en let bog, vel?

Nej – Næh nej. Videnskabelige informationer er selvfølgelig ikke noget, man sådan lige sprinter sig igennem som en detektivroman. Heller ikke selv om der forresten på sin vis er mange ligheder med den genre. Og man kunne sige, at den naturvidenskabelige forskning er det mystiske, ”levende” lig... Det handler jo sådan set om et detektivarbejde. Et detektivarbejde, der går ud på at finde de ømme steder i mainstream-videnskabens – viser det sig – bortforklaringer af de faktiske omstændigheder omkring universets mysterier.
Jeg kunne såmænd godt selv blive lidt mør i hovedet, da jeg læste korrektur på den. Selv i dag, når jeg genlæser den, er der da passager, som jeg  må læse mere end en gang og slå tilbage i,  for at se, om jeg nu også har holdt tråden.
Ja netop!  Spændende. Men der skal virkelig tænkes bravt. Ellers, sådan rent visuelt, synes jeg jo forresten også, det en nydelig bog – ca. 300 sider med omkring 30 pædagogiske illustrationer. Her af nogle endda i farver.  Der er da noget luksusagtigt over den. Så også på den led får man virkelig noget for pengene.
Har du virkelig lavet det hele selv – jeg mener det typografiske og alt det der med  layout og sådan?

Ja da. Jo. Det har jeg skam. Men det er nu ikke så mærkværdigt. Jeg har jo i sin tid undervist i DTP. Og selv om det er længe siden, så.. Og resultatet .. Ok jeg er rigtigt tilfreds, selv om jeg måske nok burde have gjort mere ud af illustrationerne. Og der er også noget med indexeringen, der kunne have været bedre. Men trykkeriet, Novagraf A/S og deres dygtige medarbejdere, skal nu også krediteres for, at det – alt i alt – kom på bogform i så god en kvalitet.

Jah..
Men nu – med den side i orden – så – til orientering for den måske kommende læser – –
Det er jo nok den almindelige opfattelse, at sådan noget med universet og Einstein og atom-teori, at – Ja, at det  jo nødvendigvis bare være fyldt med heftig matematik. Ikke?
Så hvordan kan det  være, at du, som jeg ganske vist også, nu efter at have læst bogen, ser det –  mener, at du har mulighed for at sige – og komme med – noget væsentligt i lige netop denne sammenhæng? Altså om universets gåder, og forskellige misforhold, og om kosmologien og hvor den er på vildspor, uden  brug af matematik?

Hmm... Ja. Jamen –
Ja, det kan da måske sådan umiddelbart også godt være svært at forstå –  – Men det, man skal huske på, er, at fysik bygger – eller, skulle jeg vel nok sige – burde bygge på forsøg og iagttagelser og korrekte grund-antagelser, der kommer forud for en eventuel specialiseret behandling af forsøgsdata og iagttagelser, tolket med matematiske modeller. Og det er der, i grundlaget, at problemerne har vist sig at være.


 – Aha, ja... Og det er altså så her, har jeg forstået –  altså i disse forudsætninger, der danner grundlaget for moderne videnskab – at du mener at have fundet ud af, at der på en hel del punkter er noget, der er ganske og aldeles rivende galt – Ikke sandt?

Jo lige præcis. Det grundlag, som man i mainstream naturvidenskaben af i dag bygger sine matematisk udregnede modeller på, er simpelthen voldsomt inficeret med ukorrekte, og i – og af – flere lag opbyggede, falske, unøjagtige, overforenklede eller tilmed selvmodsigende grund-antagelser – Præmisser, som man kalder dem i filosofien.

Interview med forfatteren

Bent K. Nielsen

Side ..1/13

Af  el-duplo

Interview med forfatteren