Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Antagonica
Antagonica.Forfatterens Sider (oversigt).
Klogere end Einstein?
Forfatter: Bent Kargaard Nielsen. 301 sider indbundet 38 illustrationer her af flere i farver.   Fås til ca kr.321 - gennem boghandlen eller på nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/   eller http://www.harders.dk/  eller http://www.g.dk/
Læs mere om bogen
Læs mere om forfatteren
Forfatterens Sider (oversigt).
Mere om Bogen.
Interview med Forfatteren.
– Eller  et stort
om historien bag bogens tilblivelse

Hvorfor!?   

Om:

Bogen, der tager kampen op mod de florerende fantasier i naturvidenskabens grundlagstænkning.

Du troede heller ikke der var noget fundamentalt galt i naturvidenskaben?     

” Nej  — Næh nej, jeg har nok haft det lige som de fleste Sådan måske været lidt mystificeret over nogle af tingene i Einsteins Relativitetsteorier Og så ladet det ligge.
For når ens job ikke lige har med det at gøre, og når man ikke lige har fysikhistorien present i alle detaljer, så er det jo sin sag at prøve på at få hoved og hale på alle de mærkværdigheder, som den moderne fysik opererer med.
MEN SÅ...
Det var først, da jeg i 2003 ved et tilfælde så en svensk naturvidenskabelig udsendelse, at jeg blev fanget af problematikken.
Den givne udsendelse indeholdt nogle helt absurde påstande om at NASA skulle have bevist, at verden var kommet ud af et himmelæg, ligesom de sydamerikanske indianerkulturer havde hævdet.    Det var naturligvis noget vrøvl.
Men undervejs i min undersøgelse af påstandens rigtighed,  så gik det til min store undren op for mig, at ”Big Bang” teorien nu var blevet antaget som den stort set enerådende teori i astrofysikken.  Andre undrer sig måske ikke; men:
I mine unge dage - for +50 år siden(!) havde jeg jo læst Halton Arp, en kendt amerikansk astronom, der sammen med Hoyle og Hubble (der - modsat hvad mainstream fysikere postulerer, heller ikke accepterede synspunktet) både har navngivet idéen og sablet den ned ud fra stringent logisk argumentation.
Hvordan kunne noget så forvrøvlet sludder have fundet vej gennem de kollegiale, naturvidenskabelige ”bedømmelseskommitéer” og det i en grad, så denne idé nu var accepteret som mainstream-videnskabens foretrukne tolkning af de forhåndenværende observationer? Det måtte jeg da lige have rede på.... Jeg havde tilfældigvis fået tid til det. Og derfra kørte ruletten så. Jeg fandt en alvorlig fejl i Michelson-Morley forsøget - og ja.... Resten er historie, som man siger.”

Læs evt. mere om dette via linket :

Bent K.Nielsen:   Forfatter, filosof, AI-ekspert, systemanalytiker, designer, forlægger, foredragsholder med mere — Member of Natural Philosophy Alliance

Kortfattet uddybning:

Forfatteren om Einstein:

” Jo – Einstein var en dybt original og kreativ tænker.

Så han har absolut min store sympati.

Men som Jacob Paludan så fortræffeligt har sagt det:

”På de dybe vande går de store tanketorsk.” Og ikke alt, hvad Einstein havde fat i, var korrekt.”

Interview med Forfatteren.