Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica

Hvor kan jeg købe bogen?

De tider er desværre forbi, hvor denne type bog var naturligt på lager i den lokale boghandel.

Det lidt ekstraordinære kræver således en smule tålmodighed —

 

  Men der er ikke tvivl om at du vil kunne rekvirere værket. Og om du vælger nethandel eller din lokale boghandler  må så afhænge af dine præferencer og den samlede pris som du kan få leveret den til.

 

Tak for din interesse for sagen.  Venlig hilsen, Bent K. Nielsen

 

Et eventuelt overskud vil gå til yderligere fremme af kampen for større forskningsfrihed og til initiativer, der sigter mod genindførelse og sikring af en rimelig grad af rationalitet i anvendelse af den videnskabelige metode.  

Du kan naturligvis stadig købe bogen  — Fås gennem boghandlen eller via nettet.   F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/  

 

 

Forfatter: Bent Kargaard Nielsen.   301 sider indbundet    38 illustrationer heraf  flere i farver.   Fås til ca kr. 321 - (Listepris. Kan sikkert fås omkring 50-60 kr. billigere.)

Vidste du, at forfatteren — udover Michelson-Morley forsøgets geometrifejl og gennemgangen af ”Big Bang’s” selvmodsigende tids-logik — også har identificeret yderligere fem kardinal-fejl, der alle bidrager til en særdeles kraftig forvrængning og dermed afsporing af den nødvendige rationalitet i moderne videnskab? Disse fejl er ligeledes taget under kontant behandling i denne bog, der dermed kandiderer til at være et af de betydeligste værker i dette århundrede, hvad angår videnskabens selvforståelse.

Uhyggeligt
afslørende