Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica

Kan det virkelig passe at der er væsentlige fejl i den moderne fysik?

Kan berømtheder som Einstein, Bohr, Fermi, Heisenberg, Penrose, Hawking m.fl. virkelig visse steder have taget grundlæggende fejl ?

Ja, siger forfatteren efter at have fundet afgørende fejl i det forsøg, som den eksisterende fysik, i sin tolkning af dette, bygger på: Nemlig Michelson og Morley’s

Interferens-forsøg over lysets hastighed fra 1887.   Du tror det ikke? Så læs om dusøren

— Absolut ikke en bog for videnskabelige tryghedsnarkomaner*.   *Tak for udtrykket til Vita Andersen.

Her bliver nogle grundlæggende påstande i naturvidenskaben udsat for afslørende kildekritik og krasse  tests af den mangelfuldt anvendte logik. Forfatteren påviser en mangel på konsistent tænkning, der uundgåeligt leder til basale fejl i flere af fysikkens hovedområder.

Forfatteren om bogen:

 

“Udover naturligvis i den hensigt at formidle viden  om de fundne, basale opdagelser,  så alle, der ønsker det, kan  deltage  i vurderingen af synspunkternes holdbarhed , så skrev jeg den også, fordi forskere, med holdninger, der ikke stemmer overens med de etablerede dogmer, kan risikere at blive udsat for en ubehagelig grad af oistrakisme.

Ja, man kan som forsker rent faktisk

komme ud for en forfølgelse, der næppe er set værre siden middelalderen..

 

Jeg må sige, at det var sider af videnskaben, jeg ikke havde været klar over eksisterede i så grove udgaver, som jeg desværre ifølge mine undersøgelser faktisk erfarede at de gjorde.

Disse skæbner var også en del af motivationen til at skrive bogen.

Hæderlige videnskabsmænd skubbes til side eller svines til på absolut uetiskt og uvidenskabeligt grundlag.

Læs for eksempel i et appendiks i bogen om Dr. Paul Marmets skæbne.

Så:

Nærmer vi os grundlagskritik, fungerer natur- videnskaben  af i dag, nærmest som et broderskab af veldresserede, hjernevaskede og i nogle tilfælde næsten desperat nervøse forsvarere

af den rette, ukrænkelige tro.

 

Ufatteligt, at objektiv videnskab har fået så trange kår. Men indtil videre: Sådan er det....

 

Dette er bogen, der indeholder så krasse afsløringer, at ingen turde anmelde den.  Dette er bogen som den danske dagspresse tilmed ikke syntes du skulle vide eksisterede. Nu ved du det. Køb den hvis du tør!

Interview med Forfatteren.
Om Dusøren.