Du kan naturligvis stadig købe bogen     — Fås gennem boghandlen eller via nettet. F.eks.:  http://www.saxo.com/ eller http://www.harders.dk/ eller http://www.g.dk/

Et forlag særligt dediceret til indsatser for genoprettelse af naturvidenskabelig tænkning på eksperimentelt og logisk korrekte præmisser
Forlaget
Antagonica

  The Gallery for some of the author’s  artistic experiments   Showcase    Not for Sale – Unless you have a million  ;-)

Og måske kommer der noget Turner-
inspireret her, engang..

Men glem nu ikke bogen Gaven til  alle, der måske troede, de vidste alt  ;-)

Undskyld – det hedder da ”le table” Ikke?  Ih altså, Jo.  Og hvis alle i videnskaben var lige så observante over for Einsteins ”kunstneriske frihed” i behandllingen af facts for hans grundlag og de andre idémæssige anomalier, så ville meget i videnskaben se en hel del mere rationelt ud.....